Informacja o ochronie danych

Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez ContiTech Luftfedersysteme GmbH w celu kontaktowania się z Państwem w związku z daną imprezą.

For USA California residents please click here.

1. Wpisywane przez Ciebie ogólne

Personal data entered by you is collected, processed and used by ContiTech Luftfedersysteme GmbH for the purpose of the event-driven contact with you.

O ile jest to konieczne dla spełnienia postanowień umowy, dane mogą być przekazywane firmom powiązanym z ContiTech Luftfedersysteme GmbH zgodnie z punktem 15 i następnymi niemieckiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych oraz zgodnie z (wiążącymi regułami korporacyjnymi | PDF) Continental.

Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez przepisy prawa, dane mogą być przetwarzane do celów sprawozdawczości (np. statystyka). Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. za Twoją zgodą).

Aby zapewnić Ci dostarczenie w postaci pomocy technicznej przekazujemy dane naszemu dostawcy usług,

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

Dostawcy usług gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do spełnienia postanowień umowy. Zgodnie z przepisami prawnymi wszystkie Twoje dane traktowane są jako ściśle poufne.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

ContiTech Luftfedersysteme GmbH przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników jej witryn internetowych/narzędzi/usługwyłącznie, jeśli została wyrażona na to zgoda. Jedyne dane, które są przechowywane, nawiązują do daty i godziny odwiedzin, odwiedzonych stron, wykorzystania kursora w witrynie internetowej, wykorzystanych funkcji strony i witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany do witryn internetowych firmy ContiTech Luftfedersysteme GmbH.

Adres IP jest przekazywany anonimowo i jest wykorzystywany wyłącznie, aby określić położenie geograficzne na poziomie miasta. ContiTech Luftfedersysteme GmbH wykorzystuje te informacje, aby mierzyć aktywność w witrynach internetowych, tworzyć statystyki oraz ulepszać usługi i informacje dostarczane za pośrednictwem tych witryn internetowych.

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytań w kontekście wyrażonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W oparciu o wymogi prawne firma Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (wiążące reguły korporacyjne | PDF) regulujące ochronę Twoich danych osobowych.

ContiTech Luftfedersysteme GmbH przechowuje dane wprowadzone do formularza kontaktowego - takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres i numer telefonu – wyłącznie do celu bezpośredniej komunikacji z Tobą. Dane są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania w konkursie. Pod warunkiem, że nie koliduje to z wymogami ustawowymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji, Twoje dane zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu przetwarzania Twojego zapytania/skargi.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Pamiętaj, że jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO UE), masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • Prawa do informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO UE
  • Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO UE
  • Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO UE
  • Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO UE
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO UE
  • Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO UE

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@conti.de

Zgodnie z art. 21 RODO UE masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w dowolnej chwili.

Zgodę należy wycofać, pisząc na adres ContiTech Luftfedersysteme GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Niemcy, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres knut.wagner@as.contitech.de.

W razie pytań lub zażaleń zawsze możesz skontaktować się pisemnie (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail) z naszymi inspektorami ochrony danych. E-mail: dataprotection@conti.de. W stosownych przypadkach możesz się również skontaktować z odpowiednimi organami ochrony danych.

4. Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma i com&on GmbH korzystają z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dostarczone przez Ciebie dane osobowe przed modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane i dostosowywane, wykorzystując najnowszą technologię.

Dostarczone dane, które nie są zaszyfrowane, mogą potencjalnie być przeglądane przez osoby trzecie. Chcielibyśmy podkreślić, że z tego powodu, nie można zagwarantować bezpiecznego przekazu danych przez Internet (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). W związku z tym wrażliwe dane albo nie powinny być w ogóle przesyłane, albo powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Jeżeli przy przeglądaniu stron internetowych lub plików zostaniesz poproszony/-a o wprowadzenie danych osobowych, pamiętaj, że przekaz tych danych przez Internet może nie być bezpieczny oraz że istnieje ryzyko, że dane te mogą być przeglądane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione.

Pliki cookie

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową/korzystasz z naszych narzędzi/usług, możemy przechowywać na Twoim komputerze informacje w postaci plików cookie. Pliki te wykorzystywane są wyłącznie, aby zapewnić działanie witryn internetowych. Inne pliki cookie (np. dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) tworzone są wyłącznie za Twoją zgodą (zobacz Polityka dotycząca plików cookie). W ustawieniach przeglądarki możesz również wybrać, aby nie akceptować plików cookie. Jeżeli jednak to zrobisz, miej na uwadze, że być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z kilku funkcji poszczególnych witryn internetowych/narzędzi/usług.

Narzędzie do analizy stron internetowych Piwik PRO

Nasza witryna internetowa korzysta z Piwik PRO, oprogramowania open-source służącego do analizy witryn internetowych. Piwik PRO makes use of “cookies.” Piwik korzysta z plików „cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, dzięki którym możemy analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej. Zatem informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny internetowej – takie jak data i godzina, miejsce i częstotliwość odwiedzin naszej witryny internetowej, w tym Twój adres IP – są przekazywane do serwera Piwik PRO i tam przechowywane. Twój adres IP zostanie przed przechowaniem zanonimizowany.

Informacje na temat użytkowania witryny internetowej wygenerowane przez plik cookie nie są przekazywane osobom trzecim.

Pliki cookie w naszej witrynie internetowej są zapisywane wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę. Ponadto możesz permanentnie zablokować przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jeśli zablokujesz pliki cookie, być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z funkcji tej witryny internetowej.