Adatvédelmi Nyilatkozat

ContiTech Luftfedersysteme GmbH vállalat az Ön adatait a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban, a webhelyén igénybevételéhez kapcsolódóan dolgozza fel.

For USA California residents please click here.

1. Általános rendelkezések

Az Ön által megadott személyes adatokat a(z) ContiTech Luftfedersysteme GmbH vállalat gyűjti be, dolgozza fel és használja fel az eseményvezérelt kapcsolat érdekében céljából.

Amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, az adatok továbbításra kerülhetnek a(z) VÁLLALAT NEVE vállalat – német részvénytörvény (German Stock Corporation Act) 15. és azt követő preambulumbekezdéseiben definiáltak szerinti – társvállalatai felé, amint azt a Continental (kötelező vállalati szabályai) előírják.

Ha a jogszabályok engedélyezik és/vagy megkövetelik, az adatok jelentéstételi célokból (pl. statisztikák készítéséhez) kiértékelhetők. Adatainak begyűjtésére, feldolgozására és felhasználására kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírások szerint (pl. az Ön beleegyezése alapján) kerül sor.

A műszaki támogatás biztosításához az adatokat továbbítjuk szolgáltatónknak

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

A Szolgáltató az Ön személyes adatait csakis a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben gyűjti és dolgozza fel. A törvényi rendelkezésekkel összhangban minden adatát szigorúan bizalmasan kezeljük.

2. Az adatok begyűjtése és feldolgozása

ContiTech Luftfedersysteme GmbH vállalat kizárólag akkor tárol személyes adatokat webhelyeinek/eszközeinek/szolgáltatásainak felhasználóira vonatkozóan, ha az adott felhasználók ehhez hozzájárultak. Kizárólag az alábbiakkal kapcsolatos adatokat tárolunk: a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, a kurzor használata a webhelyen, az igénybevett oldalfunkciók és a webhely, amelyről a felhasználó a Continental honlapjára jutott.

Az IP-cím anonimizáltan kerül továbbításra, és csak a városszintű földrajzi hely megállapításához használatos. A(z) ContiTech Luftfedersysteme GmbH vállalat a webhelyen folytatott tevékenység méréséhez, statisztikák készítéséhez, valamint a webhelyeken keresztül biztosított szolgáltatások és információk tökéletesítéséhez használja fel ezeket az információkat.

A felhasználók személyes adatait kizárólag a megkereséseknek a kapott hozzájárulás keretében vagy alkalmazandó adatvédelmi előírások szerinti kezeléséhez használjuk fel. A jogi követelmények alapján a Continental globális, egységes és belső adatvédelmi szabályokat (kötelező vállalati szabályok | PDF) vezetett be az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

ContiTech Luftfedersysteme GmbH vállalat a kapcsolatfelvételi űrlapon – – mint amilyen a név, vállalatnév, e-mail cím, cím és telefonszám – csak az Önnel való kommunikációhoz használja fel. Az adatokat kizárólag a megkeresés megválaszolására vagy az Önnel való kapcsolatfelvételre tárolják és feldolgozzák. A megkeresés/aggály feldolgozásának befejeztével az adatokat töröljük, feltéve, ha ez a törlés nem mond ellent a nyilvántartásmegőrzésre vonatkozó törvényi kötelezettségeinknek.

3. Az adatalany jogai

Felhívjuk figyelmét, hogy adatalanyként az EU általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg a személyes adatai feldolgozásához fűződően:

  • információs jogok, az EU GDPR 13. és 14. cikke szerint
  • hozzáféréshez való jog, az EU GDPR 15. cikke szerint
  • helyesbítéshez való jog, az EU GDPR 16. cikke szerint
  • a törléshez való jog, az EU GDPR 17. cikke szerint
  • a feldolgozás korlátozásához való jog, az EU GDPR 18. cikke szerint
  • az adathordozhatósághoz való jog, az EU GDPR 20. cikke szerint

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail címen: dataprotection@conti.de

Az EU GDPR 21. cikke értelmében Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatainak begyűjtésére, feldolgozására/tárolására és felhasználására vonatkozó hozzájárulását.

Hozzájárulását a(z) ContiTech Luftfedersysteme GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Németország, címre küldött levélben vagy a(z) knut.wagner@as.contitech.de.

Kérdéseivel vagy panaszaival bármikor fordulhat írásban (e-mailben is) az adatvédelmi tisztviselőinkhez. E-mail cím: dataprotection@conti.de. Adott esetben a megfelelő adatvédelmi hatóságokkal is felveheti a kapcsolatot.

4. A tárolt adatok védelme

Vállalatunk és a com&on GmbH technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön által megadott személyes adatok manipulációval, elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmének biztosítása érdekében. Ezeket a biztonsági intézkedéseket folyamatosan tökéletesítjük és a legújabb technológiákhoz igazítjuk.

A nem titkosított adatokat esetlegesen külső felek is megtekinthetik. Éppen ezért szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli (pl. e-mailben történő) adattovábbítás teljes biztonságossága nem szavatolható. Javasoljuk, hogy az érzékeny adatokat vagy ne továbbítsa, vagy kizárólag biztonságos (SSL) kapcsolaton keresztül tegye. Ha a valamely oldalak és fájlok megnyitásakor személyes adatok megadására kérjük, fontos tudnia, hogy az ilyen adatok interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos, és fennáll annak a kockázata, hogy az adatokat illetéktelen személyek is megtekinthetik, valamint manipulálhatják.

Cookie-k

Amikor ellátogat webhelyünkre/igénybeveszi eszközeinket/szolgáltatásainkat, cookie-k formájában információkat tárolhatunk a számítógépén. Az ilyen cookie-kat kizárólag a webhelyek működésének biztosításához használjuk fel. Egyéb (pl. a webhely használatához kapcsolódó) cookie-kat csak az Ön beleegyezésével használunk (lásd a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot). A böngésző beállításai között megadhatja, hogy készüléke utasítsa el a cookie-kat. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni az ezen webhely(ek)/eszköz(ök)/szolgáltatás(ok) minden funkcióját.

Web analysis service Piwik PRO

Webhelyünkön a nyílt forráskódú Piwik PRO webelemző eszközt használjuk. A Piwik PRO cookie-kat használ. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyeket a rendszer a számítógépén tárol, és amelyek révén elemezhetővé válik a webhely Ön általi használata. Az ezen cookie-k által generált, webhelyhasználatra vonatkozó információk (pl. a látogatások ideje, helye és gyakorisága, és többek között az IP-cím) a Piwik PRO szerverére kerülnek, és ott is tárolják őket. A tárolás előtt IP-címe anonimizálásra kerül.

A cookie által a webhelyhasználatra vonatkozóan generált információkat nem továbbítjuk külső feleknek.

Webhelyünk kizárólag az Ön beleegyezésével tárol cookie-kat készülékén. A böngésző-beállítások megfelelő módosításával lehetősége van véglegesen tiltani a cookie-k tárolását. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhelyen elérhető minden funkciót.